Hotel Granvia Kyoto

901 Higashi-shiokoii, Shiokoji Sagaru
Kyoto
Japan