LANDMARK CANTON HOTEL

QIAO GUANG ROAD
Guangzhou
China