Sofitel New York

45 W 44th St
New York
New York
United States