The Ritz-Carlton, Philadelphia

Ten Avenue of the Arts
Philadelphia
Pennsylvania
United States