Yokohama Excel Hotel Tokyu

1-1-12 Minamisaiwai
Yokohama
Japan