Dai Ichi Inn Ikebukuro

1-42-8 Higashi-ikebukuro
Tokyo
Japan