Zhejiang Narada Grand Hotel

122 Shuguang Road
Hangzhou
China