MERCURE PARIS SAINT CHARLES 2

37 RUE SAINT CHARLES
Paris
France