HOTEL BAC SAINT GERMAIN

66 RUE DU BAC
Paris
France