GUBEI GARDEN HOTEL

NO 1446 HONGQIAO ROAD
Shanghai
China