HOTEL KAJIMA NO MORI

Hanareyama Karuizawa-Machi
Nagano
Japan