GUANGZHOU NAN GUO HOTEL

NO 161 PING YUE ROAD
GUANGZHOU
China