Okhtinskaya Hotel

4 Bolsheokhtinsky prospekt
St Petersburg
Russian Federation