TAIWAN BUSINESS HOTEL

5 Jinyu Hutong
Beijing
China