EXECUTIVE INN MILPITAS

95 DEMPSEY RD
Milpitas
California
United States