Ringhotel Gasthof Hasen

Hasenplatz 6
Herrenberg
Germany