Akzent Hotel Strandhalle

Strandweg 2
Schleswig
Germany