Waldhotel Schaeferberg

Wilhelmsthaler Strasse 14
Espenau
Germany