Splendor Hotel Kaohsiung

37 85f No 1 Tzu Chiang 3rd Road
Kaohsiung
Taiwan