Jameson Inn Thomaston

1010 Highway 19 N
Thomaston
Georgia
United States