Koenigin Olga Hotel

Karlstrasse 2
Ellwangen
Germany