Quality Inn Allentown

1715 Plaza Lane
Allentown
Pennsylvania
United States