Baiyun Hotel Guangzhou

367 Huan Shi Dong Road
Guangzhou
China