Hilton Sorrento Palace

Via San Antonio N 13
Sorrento
Italy