Novotel Karlsruhe City

Festplatz 2
Karlsruhe
Germany