MEGA RESIDENCE ISTANBUL HOTEL

EYTAM CAD. 33 TESVIKIYE
Istanbul
Turkey