ZHONGSHAN INTERNATIONAL HOTEL

200 ZHONGSHAN ROAD
Nanjing
China