Katerina City Hotel

Shluzovaya Naberezhnaya 6/1
Moscow
Russian Federation