Ascott Beijing

No 108b Jian Guo Road Chaoyang District
Beijing
China