HONGYE HOTEL DOWNTOWN

NO 158 CHANGCHUN ROAD
Shanghai
China