Econo Lodge Savannah South

3 Gateway Blvd S
Savannah
Georgia
United States