President Park Bangkok

95 Sukhumvit Soi 24 Maple Twr
Bangkok
Thailand