Novotel Koshien Osaka West

3-30 Koushien-takashiocho
Nishinomiya
Japan