ZHEJIANG GRAND HOTEL

595 YANAN ROAD
Hangzhou
China