GUANGZHOU CHIMELONG HOTEL

YINGBIN ROAD PANYU
Guangdong
China