Shekou Haitao Hotel

No.8 Gongye Yilu
Shenzhen
China