Stoughton Inn

1124 W. Main St.
Stoughton
Wisconsin
United States