Beijing Wuhuan Hotel

15 South Road Of Dong San Huan
Beijing
China