SAVOY LANZHOU HOTEL

788 Xijin West Road
Lanzhou
China