Magnolia Hotel Houston

1100 Texas St
Houston
Texas
United States