Amazon Hotel

19, Mitropoleos And Pentelis 7 Str. Syn
Athens
Greece