WINDSOR PARK HOTEL

Guan Zhang Road
Dongguan
China