Novotel Al Dana Resort Bahrain

121 Sheikh Hamad Causeway Po B
Manama
Bahrain