SHANSHUI HOTEL BEIJING

NO 45 PIKU HUTONG XIDEN
Beijing
China