Ocean Hotel

412 East Huanshi Road Dongsha
Guangzhou
China