Hongqiao State Guest Hotel Shanghai

No.1591 Hongqiao Road
Shanghai
China