Jin jiang Galaxy Hotel Shanghai

888 Zhong Shan Xi Road
Shanghai
China