Super 8 Elko Nv

1755 Idaho St
Elko
Nevada
United States