XIAOSHAN INTERNATIONAL HOTEL

1 Wenhua Road
Hangzhou
China