Yuma Palms Inn

2730 S 4th Ave
Yuma
Arizona
United States